Adrax Instal Gaz SRL
CIF: 46813044
J40/17884/2022

Adrax Instal Servicii SRL
CIF: 41594440
J40/11648/2019

Adrax Instal SRL
INACTIV
J40/731/2016

ATENTIE !!!

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA APELATI DOAR LA SOCIETATI AUTORIZATE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE DE CATRE ANRE SOLICITAND FACTURI SI COPII DUPA AUTORIZATIILE DE PROIECTARE SI EXECUTIE.
NU colaboram cu asociatiile de locatari/proprietari in vederea efectuarii verificarii/reviziei la instalatia de gaze si montaj detector(senzor gaze) daca nu exista contorizare individuala pe fiecare apartament in parte

Cerere de debransare Radet

Cerere de debransare Radet

O cerere debransare Radet Bucuresti in vederea intocmirii unui proiect de debransare Radet de catre o firma autorizata debransare Radet trebuie sa contina urmatoarele informatii:
- numele si prenumele solicitantului
- adresa completa
- precizarea sursei alternative de incalzire ce va fi utilizata dupa debransarea de la sistemul centralizat
- adresa de corespondenta
- data si semnatura petentului

In vederea obtinerii referatului de debransare Radet este necesara si completarea cerereii de debransare catre asociatia de proprietari bloc care sa contina:
- aprobarea Asociatiei de Proprietari obtinuta in urma Adunarii Generale si confirmata prin semnatura Presedintelui si stampila Asociatiei
- apartamentele debransate anterior in condominium
- acordul vecinilor de apartament, atat pe orizontala, cat si pe verticala, confirmat prin semnatura

PROCEDURA DE DEBRANSARE DE LA RADET BUCURESTI

Debransarea de la Radet Bucuresti se poate face in perioada in care nu este furnizat agent termic.
In vederea intocmirii proiectului de debransare Radet, cel interesat va depune o cerere de debransare la Radet (conform modelului de mai sus) si o cerere de debransare catre Asociatia de proprietari (conform modelului de mai sus).
In urma cererii de debransare trimisa catre Radet Bucuresti, regia va trimite solicitantului o informare cu privire la conditiile legale de debransare de la Radet.

Pe baza aprobarii asociatiei si comunicarii Radet, firma noastra intocmeste si depune la Radet documentatia tehnica in vederea eliberarii referatului tehnic de debransare.

Dupa emiterea referatului tehnic, solicitantul achita catre Radet taxa de debransare in valoare de cca. 50 lei/radiator, in baza careia un angajat Radet va efectua debransarea propriu-zisa de la sistemul comun de termoficare si va elibera procesul verbal de debransare.

Pe baza Referatului tehnic emis de furnizorul de energie termica Adunarea generala a Asociatiei de Proprietari va hotari asupra efectelor modificarii si va stabili modul de inregistrare si repartizare a consumurilor precum si de incasare a acestora (art. 42, alin. 3, partea finala, din H.G. 400/2003, introdus prin H.G. 1386/2003). Prin urmare Adunarea generala a Asociatiei de Proprietare nu poate refuza debransarea individuala, ci poate doar hotari cu privire la efectele acestei debransari.

Verificarea debransarii se va face, de asemenea, de reprezentantii Asociatiei de Proprietari care vor constata efectuarea lucrarii, cu consecinta repartizarii consumurilor in conformitate cu Referatul tehnic.

Adrax Instal – agreeata ca firma debransare Radet Bucuresti

Adrax.ro realizeaza documentatia (cerere de debransare, proiect, verificari, avizari, obtinere referat tehnic) de care aveti nevoie pentru servicii debransare Radet. Pentru informatii privind serviciile noastre de intocmire documentatie debransare Radet, ne puteti contacta la adresa de email contact@adrax.ro sau la numarul de telefon 021.410.09.79